Diensten

Consultancy rondom content en content verwerking

Xatapult adviseert u graag over de rol van content binnen uw bedrijfsproces. Samen wordt bijvoorbeeld bekeken hoe problemen het beste opgelost kunnen worden, welke standaarden een rol spelen en welke software het meest geschikt is.


Ontwerp van content structuren

Eenduidige vastlegging van structuur en betekenis van content is belangrijk. Het zorgt ervoor dat alle partijen (mensen én machines) weten waar ze aan toe zijn. Bij gebruik van XML vormen technieken als DTD’s en schema’s hiervoor de basis. Daarnaast is er vrijwel altijd aanvullende documentatie nodig, zowel op functioneel als technisch niveau.


Ontwerp en bouw van content applicaties

Content uit het ene systeem is vaak niet geschikt voor het andere. Vaak zijn conversies nodig, bijvoorbeeld van auteurstools (ook Word en Excel) naar complexe medium-neutrale XML structuren. Content applicaties worden meestal geschreven in XML specifieke programmeertalen (zoals XSLT, XProc of XQuery) en draaien op gespecialiseerde software omgevingen (zoals Cocoon of eXist). Xatapult is hierin specialist.


Standaardisatie activiteiten

Standaarden spelen binnen de content wereld een belangrijke rol. Voorbeelden zijn DocBook, DITA of IMS standaarden als QTI. Xatapult adviseert over het gebruik van standaarden. Belangrijke is ook het maken van profielen: Bedrijfs- en situatie-afhankelijke aanpassingen van algemene standaarden om de content zo doelgericht mogelijk te structureren.


Aanvullende XML ondersteuningsactiviteiten

Xatapult help graag bedrijven die op XML gebied of de kennis of de menskracht missen, bijvoorbeeld met XML transformaties of schema’s


Hosting van content gerelateerde applicaties

Niet ieder bedrijf vindt het nodig de infrastructuur voor content gerelateerde applicaties zelf op te tuigen. Bijvoorbeeld omdat het om een tijdelijke situatie gaat. Ook is er hiervoor vaak speciale software noodzakelijk die specifieke beheer kennis vereist. Xatapult biedt de mogelijkheid aan content applicaties te hosten en de dienst als service (SaaS, Software as a Service, model) af te nemen.


XML Trainingen

Xatapult biedt op XML-gebied trainingen op maat aan. Bijvoorbeeld over XML in het algemeen, XSLT, XQuery, XProc of eXist.

 e-mail:  info@xatapult.nl
 tel:  06 - 53.26.07.92