Wat is XML

XML is een standaard die betekenis geeft aan data. Het wordt gebruikt voor de opslag en uitwisseling van gegevens binnen en tussen geautomatiseerde systemen. XML doet dat op een manier die zowel voor machines als voor mensen leesbaar is. Neem als voorbeeld onderstaand stukje XML. Wij begrijpen het, maar een computer ook:Gegevens worden 'elementen' genoemd en staan standaard in een 'tag', zoals: <URL>...</URL>. Deze elementen worden altijd in een bepaalde structuur geplaatst, zoals in het voorbeeld te zien is. Hierdoor kan de computer het element herkennen en kan een programma er iets mee doen. Bij het ontwerpen van elementnamen en structuur is het van belang erop te letten dat gewenste data er op een logische en overzichtelijke manier in gezet kunnen worden.


XML zelf biedt alle vrijheid om zelf structuur, elementnamen en andere eigenschappen te benoemen. Het maakt binnen de XML-standaard niet uit of iets <URL> of <href> heet. Maar de software die gebruikmaakt van XML, moet wel exact weten wat er staat. Daarom zijn aanvullende standaarden zoals DTD's of schema's nodig om eenduidig vast te leggen wat wordt bedoeld.


De ene XML is de andere niet. Het komt vaak voor dat een bericht ontvangen in de ene XML-structuur moet worden omgezet naar een andere. Hiervoor zijn gespecialiseerde transformatietalen beschikbaar, zoals XSLT en XQuery.


XML is zo langzamerhand overal en wordt gebruikt voor dataopslag, websites, communicatie, rapportage en nog veel meer. Wist u bijvoorbeeld dat uw digitale fototoestel de gegevens over de foto - de metadata - in XML vastlegt?


Helaas is het goed toepassen van XML vaak lastiger dan verwacht. Xatapult is u hierbij graag van dienst.

 e-mail:  info@xatapult.nl
 tel:  06 - 53.26.07.92